Söktermen inte det minsta har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
inte det minsta (o) [intensifierande ord] absolutely not (o) [intensifierande ord]
inte det minsta (o) [förväntning] not at all (o) [förväntning]
inte det minsta (o) [intensifierande ord] not at all (o) [intensifierande ord]
inte det minsta (o) [förväntning] not in the least (o) [förväntning]

SV EN Översättningar för inte

inte (o) [allmän] not (o) [allmän]
inte (contraction n) [do not] don't (contraction n) [do not]
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
inte not

SV EN Översättningar för det

det (o) [demonstrativ] that (o) [demonstrativ]
det the
det (o) [bestämd artikel] the (o) [bestämd artikel]
det (o) [relativt pron. - objekt - sg.] what (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
det it
det (o) [pers. pron. - direkt objekt] it (o) [pers. pron. - direkt objekt]
det (o) [pers. pron. - subjekt] it (o) [pers. pron. - subjekt]
det that's
det that

SV EN Översättningar för minsta

minsta (n) [allmän] {n} least (n) [allmän]
minsta (a) [idé] {n} the slightest (a) [idé]
minsta (a) [idé] {n} the least (a) [idé]