Söktermen intelligens har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
intelligens (n) [skarpsinnighet] (u) astuteness (n) [skarpsinnighet]
intelligens (n) [sinne] (u) brilliance (n) [sinne]
intelligens (n) [sinne] (u) brightness (n) [sinne]
intelligens (u) intelligence
intelligens (n) [sinne] (u) intelligence (n) [sinne]
SV Svenska EN Engelska
intelligens (n) [själsförmögenhet] (u) intelligence (n) [själsförmögenhet]
intelligens (n) [sinne] (u) wit (n) [sinne]
intelligens (n) [sinne] (u) wits (n) [sinne]
intelligens (n) [allmän] (u) smartness (n) [allmän]
intelligens (n) [sinne] (u) smartness (n) [sinne]
intelligens (n) [allmän] (u) cleverness (n) [allmän]
intelligens (n) [skarpsinnighet] (u) discernment (n) [skarpsinnighet]
SV Synonymer för intelligens EN Översättningar
klokhet [skarpblick] (u prudence
förutseende [skarpblick] n forethoughtful (adj)
förstånd [skarpblick] n brain
subtilitet [skarpblick] (u subtlety
skarpsinne [skarpblick] n acumen (formal)
förnuft [tankeförmåga] sanity
tänkande [tankeförmåga] n thinking
intellekt [tankeförmåga] n mind
fantasi [tankeförmåga] (u fantasy
medvetande [tankeförmåga] consciousness
tanke [tankeförmåga] (u thought
visdom [förnuft] u wisdom
vett [förnuft] n savvy
omdöme [förnuft] n discretion
vidsynthet [förnuft] (u tolerance
sans [klokhet] (u senses
balans [klokhet] (u breakeven
begåvning [klokhet] (u talent
huvud [klokhet] n head
hjärna [förstånd] (u brain