Söktermen inträde har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
inträde {n} entrance
inträde (n) [allmän] {n} admission (n) [allmän]
inträde (n) [entré] {n} admission (n) [entré]
inträde (n) [act of entering] {n} entry (n) [act of entering]
inträde (n) [aktion] {n} entry (n) [aktion]
SV Svenska EN Engelska
inträde (n) [allmän] {n} admittance (n) [allmän]
inträde (n) [entré] {n} entrance fee (n) [entré]
inträde (n) [entré] {n} charge for admission (n) [entré]
inträde (n) [act of entering] {n} entrée (n) [act of entering]
inträde {n} admittance
inträde {n} entry
SV Synonymer för inträde EN Översättningar
anslutning [ingång] (u commemorating
entré [ingång] (u foyer
tillträde [ingång] n admissions
begynnelse [början] (u beginning
tröskel [början] (u threshold
inbrott [framkomst] n burglary
ankomst [framkomst] (u entry
inledning [inträdande] (u initiation
början [inträdande] (invariable birth