Söktermen introduction of plant species har ett resultat
Hoppa till

ENSVÖversättningar för introduction

introduction(n)[book] inledning(n)[book](u)
introduction(n)[subject] inledning(n)[subject](u)
introduction(n)[book] introduktion(n)[book](u)
introduction(n)[general] introduktion(n)[general](u)
introduction(n)[people] introduktion(n)[people](u)
introduction(n)[subject] introduktion(n)[subject](u)
introduction rekommendation(u)

ENSVÖversättningar för of

of(o)[general] för(o)[general]
of(o)[general] till(o)[general]
of(o)[possession](o)[possession]
of(o)[books] av(o)[books]
of(o)[material] av(o)[material]
of(o)[possession] av(o)[possession]
of(o)[origin] från(o)[origin]
of(o)[general] med(o)[general]
of(o)[material] gjord av(o)[material]
of(o)[time] i(o)[time]

ENSVÖversättningar för plant

plant(n)[industry] verk(n){n}[industry]
plant(n)[industry] fabrik(n)[industry](u)
plant
 • planted
 • plant
 • plant
 • planted
 • planted
placera
 • placerad
plant ört(u)
plant
 • planted
 • plant
 • plant
 • planted
 • planted
planta(u)
 • plantad
plant(n)[botany]
 • planted
 • plant
 • plant
 • planted
 • planted
planta(n)[botany](u)
 • plantad
plant(v)[objects]
 • planted
 • plant
 • plant
 • planted
 • planted
sätta(v)[objects]
 • satt
plant(v)[horticulture]
 • planted
 • plant
 • plant
 • planted
 • planted
plantera(v)[horticulture]
 • planterad
plant plantor
plant växt(u)

ENSVÖversättningar för species

species(n)[group of plants or animals having similar appearance] art(n)[group of plants or animals having similar appearance](u)
species(n)[zoology] art(n)[zoology](u)
species arter
species art(u)