Söktermen introspective har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
introspective (a) [behavior] introspektiv (a) [behavior]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för introspective SV Översättningar
thoughtful [contemplative] omtänksam
engrossed [contemplative] fördjupad
pensive [contemplative] i djupa tankar
thinking [contemplative] intellektuellt arbete {n}
meditative [contemplative] meditativ
pondering [contemplative] fundersam
reflective [contemplative] återspeglande
fanciful [like a dream] fantasifull
visionary [like a dream] visionär
whimsical [like a dream] underlig
otherworldly [like a dream] andlig
illusory [like a dream] illusoriskt
dreamy [like a dream] (slang drömmande
contemplative [subjective] fundersam