Söktermen intyg har 3 resultat
Hoppa till
SVSynonymer för intygENÖversättningar
bevis[omdöme]ncertifications
besked[omdöme]answer
attest[omdöme](uattestation(formal)
vittnesbörd[omdöme]testimony
certifikat[omdöme]ncertificate
diplom[omdöme]ndiploma
poäng[omdöme](upoint
meritlista[omdöme](upast
betyg[omdöme]ncertificate
dokument[handling]ndocument
identifikation[handling](ubadge
papper[handling]npaper
biljett[blankett](uticket
kvitto[blankett]nvoucher
lista[blankett]roster
sedel[blankett](ubanknote
belägg[vittnesmål]nproof
bekräftelse[vittnesmål](uconfirmation
affidavit[vittnesbörd](invariableaffidavit