Söktermen invariably har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
invariably (o) [general] oföränderligt (o) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för invariably SV Översättningar
always [constantly] alltid
regularly [constantly] regelbundet
continually [constantly] oavbrutet
ceaselessly [constantly] oupphörligen
continuously [constantly] alltid
all the time [constantly] jämt
constantly [time] jämt och samt
steadfastly [steadily] ståndaktigt (adv)
faithfully [steadily] troget
ever [without fail] alltid