Söktermen Iraq Study Group har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för iraq

Iraq Irak (invariable)
Iraq (n) [geography] Irak (n) [geography] (invariable)

EN SV Översättningar för study

study (n) [exploration] analys (n) [exploration] (u)
study (n) [room] arbetsrum (n) {n} [room]
study (v) [attention]
 • studied
 • study
 • study
 • studied
 • studied
observera (v) [attention]
 • observerad
study (v) [attention]
 • studied
 • study
 • study
 • studied
 • studied
studera (v) [attention]
 • studerad
study (v) [mental activity]
 • studied
 • study
 • study
 • studied
 • studied
studera (v) [mental activity]
 • studerad
study (n) [exploration] utforskning (n) [exploration] (u)
study (n) [exploration] utforskande (n) {n} [exploration]
study (n) [music] etyd (n) [music] (u)
study (n) [activity] studium (n) {n} [activity]
study (n) [mental activity] studium (n) {n} [mental activity]

EN SV Översättningar för group

group (n) [people] samling (n) [people] (u)
group (v) [classification]
 • grouped
 • group
 • group
 • grouped
 • grouped
gruppera (v) [classification]
 • grupperad
group (n v) [A set of teams playing against each other in a division, while at the same not playing against other sets of teams of the same division.] grupp (n v) [A set of teams playing against each other in a division, while at the same not playing against other sets of teams of the same division.] (u)
group (n) [people] grupp (n) [people] (u)
group (n) [people] hop (n) [people] (u)
group (n) [people]
 • grouped
 • group
 • group
 • grouped
 • grouped
klunga (n) [people] (u)
 • klungad
group (v) [people] skockas (v) [people]
group (v) [people] komma tillsammans (v) [people]
group (v) [people] samlas (v) [people]
group (v) [people] gruppera sig (v) [people]