Söktermen it stands to reason that har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
it stands to reason that (o) [general] det är självklart (o) [general]
it stands to reason that (o) [general] det är uppenbart (o) [general]

EN SV Översättningar för it

it (o) [pers. pron. - direct object] det (o) [pers. pron. - direct object]
it (o) [pers. pron. - subject] det (o) [pers. pron. - subject]
it den
it (o) [pers. pron. - direct object] den (o) [pers. pron. - direct object]
it (o) [pers. pron. - subject] den (o) [pers. pron. - subject]
it det

EN SV Översättningar för stands

stands (n) [sports] huvudläktare (n) [sports] (u)
stands (n) [sports] åskådarläktare (n) [sports] (u)

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

EN SV Översättningar för reason

reason (n) [cause] grund (n) [cause] (u)
reason (n) [cause] anledning (n) [cause] (u)
reason motiv {n}
reason (n) [argument] argument (n) {n} [argument]
reason (v) [discussion]
 • reasoned
 • reason
 • reason
 • reasoned
 • reasoned
resonera (v) [discussion]
 • resonerad
reason (v) [mental faculty]
 • reasoned
 • reason
 • reason
 • reasoned
 • reasoned
resonera (v) [mental faculty]
 • resonerad
reason (v) [discussion]
 • reasoned
 • reason
 • reason
 • reasoned
 • reasoned
argumentera (v) [discussion]
 • argumenterad
reason (v) [mental faculty]
 • reasoned
 • reason
 • reason
 • reasoned
 • reasoned
tänka (v) [mental faculty]
 • tänkt
reason (n) [mental faculty] förstånd (n) {n} [mental faculty]
reason (n) [judgment] sunt förnuft (n) {n} [judgment]

EN SV Översättningar för that

that (o) [relative pron. - direct object - pl.] som (o) [relative pron. - direct object - pl.]
that (o) [relative pron. - direct object - sg.] som (o) [relative pron. - direct object - sg.]
that (o) [relative pron. - indirect object - pl.] som (o) [relative pron. - indirect object - pl.]
that (o) [relative pron. - indirect object - sg.] som (o) [relative pron. - indirect object - sg.]
that (o) [relative pron. - object - pl.] som (o) [relative pron. - object - pl.]
that (o) [relative pron. - object - sg.] som (o) [relative pron. - object - sg.]
that (o) [relative pron. - subject - sg.] som (o) [relative pron. - subject - sg.]
that (o) [intensifier] (o) [intensifier]
that vilken
that (a) [indicative determiner - sg.] den där (a) [indicative determiner - sg.]