Söktermen item har 7 resultat
SV Synonymer för item EN Översättningar
dessutom [fortsättningsvis] к тому́ же (adv)
igen [fortsättningsvis] говори́те (adv prep)
ytterligare [likaså] ещё (adv)
dito [likaså] то же самое (n adv v)
ock [även] то́же (adv)
likaledes [även] подо́бно (adv)
också [även] та́кже (adv)
EN Engelska SV Svenska
item (n) [objects] sak (n) [objects] (u)
item (n) [newspaper] artikel (n) [newspaper] (u)
item (n) [objects] artikel (n) [objects] (u)
item (n) [meeting] punkt (n) [meeting] (u)
item post (u)
item notis
item liten del

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för item SV Översättningar
provision [section] proviant (u)
clause [section] kort sats
proviso [section] förbehåll {n}
portion [section] dela
stipulation [section] stipulation (u)
chapter [section] avdelning (u)
article [section] vara
condition [situation] villkor {n}
contingency [situation] tillfällighet (u)
detail [situation] upplysning (u)
phase [situation] skede
circumstance [situation] omständighet (u)
part [thing] roll (u)
aspect [thing] anblick (u)
particular [thing] särskild
singularity [thing] (arch. egenhet (u)
trait [thing] (formal egenhet (u)
bulletin [news bulletin] rapport (u)
publication [news bulletin] skrift (u)
press release [news bulletin] pressmeddelande {n}