Söktermen iver har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
iver (n) [nit] (u) ardor (n) [nit]
iver (n) [nit] (u) fervor (n) [nit]
iver (u) zeal (formal)
iver (n) [allmän] (u) zeal (n) [allmän] (formal)
iver (n) [entusiasm] (u) zeal (n) [entusiasm] (formal)
SV Svenska EN Engelska
iver (n) [fervor or devotion] (u) zeal (n) [fervor or devotion] (formal)
iver (n) [nit] (u) zeal (n) [nit] (formal)
iver (n) [entusiasm] (u) enthusiasm (n) [entusiasm]
iver (u) eagerness
iver (n) [allmän] (u) eagerness (n) [allmän]
iver (n) [entusiasm] (u) eagerness (n) [entusiasm]
iver (n) [allmän] (u) avidity (n) [allmän]
iver (n) [uppförande] (u) vehemence (n) [uppförande]
iver (n) [uppförande] (u) vehemency (n) [uppförande]
iver (u) ardour
iver (u) ambition
SV Synonymer för iver EN Översättningar
ansträngningar [strävan] efforts
flit [strävan] n diligence
önskan [trängtan] n wish
begär [trängtan] n craving
lust [trängtan] (u inclination
saknad [trängtan] want
längtan [trängtan] (invariable craving
hunger [begär] (u hunger
åtrå [begär] desire
lystnad [begär] (u covetousness
emfas [eftertryck] (u accent
intensitet [eftertryck] (u intensity
betoning [eftertryck] (u accent
tonvikt [eftertryck] (u accent
skärpa [eftertryck] (u exacerbate (formal)
kamp [träget arbete] (u fight
strävan [träget arbete] (u (invariable) aspiration
fart [livskraft] (u pace
eld [livskraft] (u fire (informal)
mod [livskraft] n fortitude