Söktermen join har 19 resultat
EN Engelska SV Svenska
join (v) [meet]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
träffa (v) [meet]
 • träffad
join skarva ihop
join
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
anknyta
 • anknuten
join (v) [business company] slå sig samman (v) [business company]
join (v) [business company] slå sig ihop (v) [business company]
EN Engelska SV Svenska
join skarv (u)
join (v) [place]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
förbinda (v) [place]
 • förbunden
join (v) [organization] ansluta sig till (v) [organization]
join (v) [organization] gå in i (v) [organization]
join (v) [accompany] gå med (v) [accompany]
join (v) [place]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
ansluta (v) [place]
 • ansluten
join (v) [append]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
foga (v) [append]
 • fogad
join (v) [append]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
fästa (v) [append]
 • fäst
join (v) [append]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
vidhänga (v) [append]
 • vidhängd
join (v) [organization] bli medlem (v) [organization]
join (v) [politics] ansluta sig (v) [politics]
join (v) [organization] ansluta sig (v) [organization]
join (v) [place]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
förena (v) [place]
 • förenad
join (v) [force]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
förena (v) [force]
 • förenad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för join SV Översättningar
fasten [joining] häfta
bind [joining] förbinda
connect [joining] förbinda
affix [joining] affix {n}
hitch [joining] ryck {n}
attach [joining] bifoga
staple [attach] krampa (u)
tack [attach] stift {n}
hook [attach] koppla
link [combine] led (u)
couple [combine] par {n}
associate [combine] kamrat (u)
ally [combine] allierad (invariable)
incorporate [combine] inkorporera
unite [combine] förena
wed [marry] viga
converge [access] sammanlöpa
intersect [access] korsa
approach [access] närma
fraternize [association] fraternisera