Söktermen joke har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
joke (v) [person] spela pajas (v) [person]
joke (v) [person] spexa (v) [person]
joke (n) [action] upptåg (n) {n} [action]
joke (n) [action] spratt (n) {n} [action]
joke (n) [entertainment] skämt (n) {n} [entertainment]
EN Engelska SV Svenska
joke (n) [entertainment] lustighet (n) [entertainment] (u)
joke (v) [behavior] skämta (v) [behavior]
joke (v) [behavior] skoja (v) [behavior]
joke (v) [behavior] gyckla (v) [behavior]
joke vits

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för joke SV Översättningar
absurdity [jest] orimlighet (u)
fun [jest] skojig
nonsense [jest] dumheter (up)
mockery [pretence] persiflage {n}
hoax [pretence] spratt {n}
swindle [pretence] bedrägeri {n}
imitation [pretence] efterbildning
fake [pretence] fejk (adj n v)
parody [pretence] parodi (u)
satire [pretence] satir (u)
put on [pretence] ta på sig
fooling [clowning] pajaskonster (up)
rowdiness [clowning] busaktighet (u)
horseplay [clowning] hård lek (u)
pun [play on words] vits
innuendo [play on words] insinuation (u)
ambiguity [play on words] otydlighet (u)
dawdle [activity] (informal sitta och hänga
dally [activity] söla
idle [activity] overksam