Söktermen jord har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
jord (u) earth
jord (u) carth
jord (n) [geografi] (u) land (n) [geografi]
jord (n) [agrikultur] (u) land (n) [agrikultur]
jord (n) [jordklot] (u) world (n) [jordklot]
SV Svenska EN Engelska
jord (n) [jordklot] (u) planet earth (n) [jordklot]
jord (n) [jordklot] (u) globe (n) [jordklot]
jord (n) [mull] (u) dirt (n) [mull]
jord (n) [mylla] (u) earth (n) [mylla]
jord (n) [jordklot] (u) earth (n) [jordklot]
jord (proper n v) [any general rock-based material] (u) earth (proper n v) [any general rock-based material]
jord (n) [mylla] (u) ground (n) [mylla]
jord (n) [geologi] (u) ground (n) [geologi]
jord (n) [elektricitet] (u) ground (n) [elektricitet]
jord (n) [allmän] (u) ground (n) [allmän]
jord (u) ground
jord (n) [mylla] (u) soil (n) [mylla] (formal)
jord (n) [mull] (u) soil (n) [mull] (formal)
jord (n) [geologi] (u) soil (n) [geologi] (formal)
jord (n v) [country or territory] (u) soil (n v) [country or territory] (formal)
jord (u) soil (formal)
SV Synonymer för jord EN Översättningar
täppa [mark] turf
trädgård [mark] (u garden
torva [mark] turf
grund [jordyta] (u basic
botten [jordyta] (u bottom
backe [jordyta] (u hill
mark [jordyta] (u soil (formal)
lämningar [stoft] remnants
kvarlevor [stoft] (up remains (formal)
mull [stoft] (u earth
ruiner [stoft] (p ruins
rest [stoft] (u vestige
slagg [stoft] n dross
aska [stoft] (u ash
gård [fastighet] farm
hemman [fastighet] farm
lägenhet [fastighet] (u apartment
herrgård [fastighet] (u manor
domän [fastighet] (u demesne
gods [fastighet] n goods