Söktermen ju har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
SV Synonymer för ju EN Översättningar
synbarligen [tydligen] seemingly
uppenbarligen [tydligen] confessedly
givetvis [självfallet] of course
naturligtvis [självfallet] naturally
onekligen [självfallet] undeniable
säkert [självfallet] securely
desto [dess] the
väl [som bekant] weal