Söktermen jurisdiction har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
jurisdiction (n) [law] rättskipning (n) [law] (u)
jurisdiction (n) [law] jurisdiktion (n) [law] (u)
jurisdiction (n) [law] domsrätt (n) [law] (u)
jurisdiction (n) [law] domvärjo (n) {n} [law]
jurisdiction domrätt

Engelska Svenska översättingar