Söktermen känna på sig har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
känna på sig (v) [fara] sense (v) [fara]
känna på sig (v) [känsla] sense (v) [känsla]
känna på sig (v) [känsla] become aware of (v) [känsla]
känna på sig (v) [fara] detect (v) [fara]
känna på sig (v) [fara] smell (v) [fara]
SV Svenska EN Engelska
känna på sig (v) [fara] scent (v) [fara]

SV EN Översättningar för känna

känna (v) [fara]
 • känd
sense (v) [fara]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
känna (v) [känsla]
 • känd
sense (v) [känsla]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
känna (v) [fysisk förnimmelse]
 • känd
touch (v) [fysisk förnimmelse]
 • touched
 • touch
 • touch
 • touched
 • touched
känna (v) [känsla] become aware of (v) [känsla]
känna (v) [fara]
 • känd
detect (v) [fara]
 • detected
 • detect
 • detect
 • detected
 • detected
känna
 • känd
feel
 • felt
 • feel
 • feel
 • felt
 • felt
känna (v) [fysisk förnimmelse]
 • känd
feel (v) [fysisk förnimmelse]
 • felt
 • feel
 • feel
 • felt
 • felt
känna (v) [mental förnimmelse]
 • känd
feel (v) [mental förnimmelse]
 • felt
 • feel
 • feel
 • felt
 • felt
känna (v) [mental förnimmelse]
 • känd
experience (v) [mental förnimmelse]
 • experienced
 • experience
 • experience
 • experienced
 • experienced
känna (v) [fara]
 • känd
smell (v) [fara]
 • smelled
 • smell
 • smell
 • smelled
 • smelled

SV EN Översättningar för

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]

SV EN Översättningar för sig

sig oneself
sig (o) [reflexivt pronomen] oneself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] itself (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] himself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] themselves (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] herself (o) [reflexivt pronomen]
sig themselves
sig onself
SV Synonymer för känna på sig EN Översättningar
motse [förutse] look forward to
gissa [förutse] guess (informal)
misstänka [förutse] suspect
antecipera [förutse] expect
ha på känn [förutse] scent
föreställa sig [förutse] envision
inbilla sig [förutse] imagine
frukta [förutse] fear
märka [förutse] discern
vädra [förutse] ventilate
sluta sig till [förutse] infer
ana [förutse] have a feeling
iaktta [förnimma] note
känna [förnimma] feel