Söktermen kännbar har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
kännbar noticeable
kännbar (a)[fysikaliskt] palpable (a)[fysikaliskt]
kännbar (a)[mental förnimmelse] palpable (a)[mental förnimmelse]
kännbar severe
kännbar (a)[mental förnimmelse] tangible (a)[mental förnimmelse](formal)
SV Synonymer för kännbarEN Översättningar
svår [besvärlig] difícil
mödosam [besvärlig] trabajoso
förkrossande [besvärlig] ruinoso
vansklig [besvärlig] susceptible
tung [besvärlig] pesado (informal)
skönjbar [iakttagbar] perceptible
synbar [iakttagbar] visiblemente
tydlig [iakttagbar] distinto
klar [iakttagbar] terminado
uppenbar [iakttagbar] conspícuo (adj)
påfallande [iakttagbar] conspícuo (adj)
påtaglig [iakttagbar] específico
omisskännlig [iakttagbar] inequívoco
urskiljbar [iakttagbar] distinguible (adj)
markant [iakttagbar] conspícuo (adj)
märkbar [iakttagbar] visiblemente
krävande [påfrestande] exigente
ansträngande [påfrestande] riguroso
fordrande [påfrestande] exigente
prövande [påfrestande] investigador {m}