Söktermen kännedom har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
kännedom (n) [uppmärksamhet] (u) notice (n) [uppmärksamhet]
kännedom (n) [bekantskap] (u) acquaintance (n) [bekantskap]
kännedom (n) [information] (u) acquaintance (n) [information]
kännedom (u) awareness
kännedom (u) knowledge
SV Svenska EN Engelska
kännedom (n) [hemlighet] (u) knowledge (n) [hemlighet]
kännedom (n) [bekantskap] (u) familiarity (n) [bekantskap]
kännedom (n) [kunskap] (u) lore (n) [kunskap]
kännedom (u) cognizance
SV Synonymer för kännedom EN Översättningar
uppfattning [föreställning] (u construe
konception [föreställning] (u conception
insikt [föreställning] (u insight
kunskap [föreställning] (u knowledge
bild [föreställning] (u effigy
åsikt [föreställning] (u opinion
mening [föreställning] (u purport (formal)
omdöme [föreställning] n discretion
grunder [föreställning] elements
aning [föreställning] (u sneaking suspicion (n)
idé [föreställning] (u thought
begrepp [föreställning] n concept
medvetande [vetskap] consciousness
reda [kunskap] thicken
sakkunskap [kompetens] (u competence
information [upplysning] (u detail
klarhet [upplysning] (u clarity
uppmärksamhet [beaktande] (u attention
vetskap [kunskaper] (u knowledge
lärdom [kunskaper] (u erudition (literature)