Söktermen känsla har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
känsla (n) [talang] (u) aptitude (n) [talang]
känsla (n) [allmän] (u) emotional sensation (n) [allmän]
känsla (n) [talang] (u) flair (n) [talang]
känsla (n) [talang] (u) talent (n) [talang]
känsla (n) [physical feeling] (u) sensation (n) [physical feeling]
SV Svenska EN Engelska
känsla (n) [person's internal state of being] (u) emotion (n) [person's internal state of being]
känsla (n) [mentalt tillstånd] (u) emotion (n) [mentalt tillstånd]
känsla (n) [känslor] (u) emotion (n) [känslor]
känsla (n) [riktning] (u) feel (n) [riktning]
känsla (n) [talang] (u) gift (n) [talang]
känsla (n) [känslor] (u) sentiment (n) [känslor] (formal)
känsla (u) sentiment (formal)
känsla (n) [mentalt tillstånd] (u) feeling (n) [mentalt tillstånd]
känsla (n) [intuition] (u) feeling (n) [intuition]
känsla (adj n) [emotion] (u) feeling (adj n) [emotion]
känsla (u) feeling
känsla (n) [känslor] (u) touch (n) [känslor]
känsla (n) [particular mood or atmosphere of an environment] (u) ambiance (n) [particular mood or atmosphere of an environment]
känsla (n) [riktning] (u) sense (n) [riktning]
känsla (n) [intuition] (u) sense (n) [intuition]
känsla (u) emotion
känsla (u) sense
SV Synonymer för känsla EN Översättningar
tanke [åsikt] (u tankevirksomhed
mening [åsikt] (u sætning
tro [åsikt] tro
idé [åsikt] (u tanke
smak [åsikt] (u smag (n v)
uppfattning [åsikt] (u udtalelse
sinne [medvetenhet] n fornemmelse (n v)
medvetande [medvetenhet] bevidsthed
deltagande [sinnesrörelse] n deltagelse
medlidande [sinnesrörelse] n medlidenhed (n)
sorg [sinnesrörelse] (u smerte
upplevelse [intryck] (u erfaring
sensation [intryck] (u følelse (n)
glöd [hjärtlighet] (u glød (n)
värme [hjärtlighet] (u varme
begrepp [idé] n koncept {n}
bild [idé] (u billede {n}
kärlek [ömhet] (u romantik
förståelse [ömhet] (u forståelse (n adj)
hjärta [ömhet] n hjerte {n}