Söktermen känsla har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
känsla (n) [talang] (u) aptitude (n) [talang]
känsla (n) [allmän] (u) emotional sensation (n) [allmän]
känsla (n) [talang] (u) flair (n) [talang]
känsla (n) [talang] (u) talent (n) [talang]
känsla (n) [physical feeling] (u) sensation (n) [physical feeling]
SV Svenska EN Engelska
känsla (n) [person's internal state of being] (u) emotion (n) [person's internal state of being]
känsla (n) [mentalt tillstånd] (u) emotion (n) [mentalt tillstånd]
känsla (n) [känslor] (u) emotion (n) [känslor]
känsla (n) [riktning] (u) feel (n) [riktning]
känsla (n) [talang] (u) gift (n) [talang]
känsla (n) [känslor] (u) sentiment (n) [känslor] (formal)
känsla (u) sentiment (formal)
känsla (n) [mentalt tillstånd] (u) feeling (n) [mentalt tillstånd]
känsla (n) [intuition] (u) feeling (n) [intuition]
känsla (adj n) [emotion] (u) feeling (adj n) [emotion]
känsla (u) feeling
känsla (n) [känslor] (u) touch (n) [känslor]
känsla (n) [particular mood or atmosphere of an environment] (u) ambiance (n) [particular mood or atmosphere of an environment]
känsla (n) [riktning] (u) sense (n) [riktning]
känsla (n) [intuition] (u) sense (n) [intuition]
känsla (u) emotion
känsla (u) sense
SV Synonymer för känsla EN Översättningar
inställning [åsikt] (u attitude
tanke [åsikt] (u thought
föreställning [åsikt] (u performance
mening [åsikt] (u purport (formal)
tro [åsikt] believe
övertygelse [åsikt] (u conviction
idé [åsikt] (u thought
stämning [åsikt] (u ambiance
smak [åsikt] (u flavor
förnimmelse [åsikt] sensation
uppfattning [åsikt] (u construe
sinne [medvetenhet] n sense
medvetande [medvetenhet] consciousness
deltagande [sinnesrörelse] n participation
medlidande [sinnesrörelse] n compassion
sentimentalitet [sinnesrörelse] (u sentimentality (pej.)
gripenhet [sinnesrörelse] emotion
sorg [sinnesrörelse] (u grief
ängslan [sinnesrörelse] (u (invariable) nervousness
rörelse [sinnesrörelse] (u afoot