Söktermen kärna har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
kärna (v n) [agitate rapidly] churn (v n) [agitate rapidly]
kärna (v) [mjölk] churn (v) [mjölk]
kärna (n) [frukt] pit (n) [frukt]
kärna (n) [det innersta] heart (n) [det innersta]
kärna (n) [det innersta] center (n) [det innersta]
SV Svenska EN Engelska
kärna (n) [det innersta] core (n) [det innersta]
kärna (n) [substans] core (n) [substans]
kärna (n) [det innersta] nucleus (n) [det innersta]
kärna (n) [substans] nitty-gritty (n) [substans] (slang)
kärna kernel
kärna (n) [frukt] kernel (n) [frukt]
kärna (n) [frukt] pip (n) [frukt]
kärna (n) [frukt] small seed (n) [frukt]
kärna (n) [central or essential point] crux (n) [central or essential point]
kärna marrow
kärna stone
SV Synonymer för kärna EN Översättningar
tonvikt [huvudvikt] (u accent
betoning [huvudvikt] (u accent
emfas [huvudvikt] (u accent
eftertryck [huvudvikt] n emphasis
vikt [huvudvikt] (u significance
betydelse [huvudvikt] (u significance
centrum [huvudvikt] n downtown
tyngdpunkt [huvudvikt] (u centre of gravity
avhandling [huvuddel] (u dissertation
grund [koncentrat] (u basic
must [koncentrat] must
märg [koncentrat] (u marrow
kvintessens [koncentrat] (u quintessence (formal)
frö [nöt] n seed
mandel [nöt] (u almond
medelpunkt [centrum] (u centre
hjärta [centrum] n heart
pivå [centrum] (u pivot
central [centrum] central
medium [centrum] n psychic