Söktermen kärra har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
kärra (u)
 • kärrad
cart
 • carted
 • cart
 • cart
 • carted
 • carted
kärra (n) [inköp] (u)
 • kärrad
cart (n) [inköp]
 • carted
 • cart
 • cart
 • carted
 • carted
kärra (n) [marknad] (u) barrow (n) [marknad]
kärra (n v) [cart or shopping cart] (u)
 • kärrad
trolley (n v) [cart or shopping cart]
 • trolleyed
 • trolley
 • trolley
 • trolleyed
 • trolleyed
kärra (n v) [cart] (u)
 • kärrad
wagon (n v) [cart]
 • wagoned
 • wagon
 • wagon
 • wagoned
 • wagoned
SV Svenska EN Engelska
kärra (u) barrow
SV Synonymer för kärra EN Översättningar
fordon [åkdon] n vehicle
vagn [åkdon] (u wagon
ekipage [åkdon] equipage
bil [åkdon] (u car
motorfordon [automobil] n motor vehicle
taxi [automobil] (u taxi
droska [automobil] cab
flygplan [vagn] n airplane
dragkärra [skottkärra] (u trolley