Söktermen kanal har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
kanal (n) [A means by which something is transmitted] (u) conduit (n) [A means by which something is transmitted]
kanal (n) [radio] (u) station (n) [radio]
kanal (n) [botanik] (u) vessel (n) [botanik] (arch.)
kanal (n) [botanik] (u) tube (n) [botanik]
kanal (u) canal
SV Svenska EN Engelska
kanal (n) [allmän] (u) canal (n) [allmän]
kanal (n) [geografi] (u) canal (n) [geografi]
kanal (n) [nautisk] (u) channel (n) [nautisk]
kanal (n) [radio] (u) channel (n) [radio]
kanal (n) [nautisk] (u) strait (n) [nautisk]
kanal (n) [anatomi] (u) duct (n) [anatomi]
kanal (n) [radio] (u) radio station (n) [radio]
kanal (u) channel
kanal (u) conduit
SV Synonymer för kanal EN Översättningar
hjälpmedel [mellanled] n facility
förmedlare [mellanled] (u go-between
organ [mellanled] n organ
redskap [mellanled] n utensil (formal)
verktyg [mellanled] n instrument
språkrör [mellanled] mouthpiece
instrument [mellanled] n instruments
medium [mellanled] n psychic
räffla [fåra] groove
spår [fåra] n vestige
skåra [fåra] (u slit
fördjupning [fåra] (u depression
dike [fåra] n trench
grav [fåra] grave
klyfta [fåra] (u clove
ränna [fåra] (u trench
pipa [ledning] (u tobacco pipe
tub [ledning] (u tube
cylinder [ledning] (u cylinder
lopp [ledning] n race