Söktermen keeping har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
keeping behållande

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för keeping SV Översättningar
care [protection] vård (u)
supervision [protection] uppsikt (u)
custody [protection] försvar {n}
control [protection] behärskning
responsibility [protection] ansvar {n}
management [protection] hantering (u)
superintendence [protection] överinseende {n}
charge [protection] beskyllning (u)
detention [confinement] kvarsittning
jail [confinement] sitta i fängelse
incarceration [confinement] (formal inspärrning (u)
imprisonment [confinement] fångenskap (u)
burden [relationship] belastning
guardianship [relationship] vårdnad (u)
ward [custody] skyddsling
protection [custody] skydd {n}
trust [custody] känna tilltro (n v adj)
accordance [conformity] överensstämmelse (u)
harmony [conformity] harmoni (u)
congruity [conformity] förenlighet (u)