Söktermen kind of (a...) har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för kind

kind (a) [behavior] vänlig (a) [behavior]
kind hygglig
kind (n) [category] typ (n) [category] (u)
kind (n) [category] art (n) [category] (u)
kind (n) [category] sort (n) [category] (u)
kind (n) [group] sort (n) [group] (u)
kind (n) [person] sort (n) [person] (u)
kind (n) [category] slag (n) {n} [category]
kind (n) [group] slag (n) {n} [group]
kind (n) [person] slag (n) {n} [person]

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]