Söktermen kindness har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
kindness (n) [behavior] vänlighet (n) [behavior] (u)
kindness (n) [goodness] vänlighet (n) [goodness] (u)
kindness (n) [behavior] älskvärdhet (n) [behavior] (u)
kindness (n) [behavior] snällhet (n) [behavior] (u)
kindness (n) [behavior] godhet (n) [behavior] (u)
EN Engelska SV Svenska
kindness (n) [goodness] godhet (n) [goodness] (u)
kindness välvilja (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för kindness SV Översättningar
charity [pleasantness] barmhärtighet
consideration [pleasantness] omtanke (u)
affability [pleasantness] tillgänglighet (u)
mildness [pleasantness] mildhet (u)
courtesy [pleasantness] hövlighet (u)
amenity [pleasantness] behaglighet (u)
goodness [benevolence] godhet (u)
compassion [benevolence] medlidande {n}
generosity [benevolence] storsint handling (u)
kindliness [benevolence] godhet (u)
sweetness [benevolence] sötma
sympathy [compassion] medkänsla (u)
benevolence [compassion] välvilja (u)
humanity [compassion] människosläktet (invariable)
amiability [compassion] vänskap (u)
philanthropy [compassion] filantropi (u)
favour [good turn] ynnest (u)
service [good turn] severing
tenderness [soft touch] ömhet (u)
caution [soft touch] varsamhet (u)