Söktermen knife har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
knife kniv (u)
knife (n) [kitchen utensils] kniv (n) [kitchen utensils] (u)
knife (n) [small arms] kniv (n) [small arms] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för knife SV Översättningar
sword [sharp edged metal] värja (u)
edge [sharp edged metal] brädd {f}
cutter [sharp edged metal] tillskärare
scalpel [sharp edged metal] skalpell (u)
blade [sharp edged metal] knivblad
dagger [thing] dolk (u)
machete [thing] machete (u)
stab [action] dolkstöt
cut [action] snitt {n}
pierce [action] genombryta
impale [action] spetsa på en påle
slash [action] hugg {n}
stick [action] käpp (u)
bayonet [action] bajonett (u)
penetrate [pierce] penetrera
spear [pierce] spjut {n}
gore [pierce] stånga
wound [pierce] skottsår
pin [pierce] stift {n}
thrust [pierce] mål {n}