Söktermen knight har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
knight adelsman (u)
knight knekt (u)
knight (n) [history] riddare (n) [history] (u)
knight (n) [title] riddare (n) [title] (u)
knight springare (u (literature))
EN Engelska SV Svenska
knight adla
knight häst (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för knight SV Översättningar
rider [horse soldier] ryttarinna (u)
horseman [horse soldier] ryttare (u)
cavalier [horse soldier] högdragen
warrior [person] krigare (u)
hero [person] (informal landgångssandwich (u)
stalwart [person] kraftig
soldier [person] knekt (u)
brave [person] morsk