Söktermen Knock har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
knock
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
slå
 • slagen
knock stöt (u)
knock (v) [door]
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
knacka (v) [door]
 • knackad
knock (v) [general]
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
knacka (v) [general]
 • knackad
knock (v) [internal-combustion engine]
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
knacka (v) [internal-combustion engine]
 • knackad
knock
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
bulta
 • bultad
knock (n) [door] knackning (n) [door] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för knock SV Översättningar
hit [blow] tref
sock [blow] (slang sokkie
strike [blow] uitwis
bat [blow] kolf
blow [action] waai
put down [criticize] sit
criticize [speech] kritiseer
complain [speech] kla
carp [speech] karp
judge [speech] regter
collision [jarring impact] botsing
drive [kick] dryf
fire [kick] (informal vuur