Söktermen knock down har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
knock down (v) [prices] sänka (v) [prices]
knock down (v) [prices] slå av på (v) [prices]
knock down (v) [building] rasera (v) [building]
knock down (v) [building] förstöra (v) [building]
knock down (v) [building] demolera (v) [building]
EN Engelska SV Svenska
knock down (v) [building] riva ned (v) [building]
knock down (v) [price] pressa ned (v) [price]
knock down (v) [prices] pressa ned (v) [prices]
knock down (v) [price] få ner (v) [price]
knock down (v) [prices] pruta (v) [prices]
knock down (v) [prices] nedsätta (v) [prices]
knock down (v) [accident] köra över (v) [accident]
knock down (v) [accident] köra på (v) [accident]
knock down (v) [person] springa omkull (v) [person]

EN SV Översättningar för knock

knock
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
slå
 • slagen
knock stöt (u)
knock (v) [door]
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
knacka (v) [door]
 • knackad
knock (v) [general]
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
knacka (v) [general]
 • knackad
knock (v) [internal-combustion engine]
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
knacka (v) [internal-combustion engine]
 • knackad
knock
 • knocked
 • knock
 • knock
 • knocked
 • knocked
bulta
 • bultad
knock (n) [door] knackning (n) [door] (u)

EN SV Översättningar för down

down (o) [direction] nedåt (o) [direction]
down utför
down (o) [position] ned (o) [position]
down (o) [quantity] ned (o) [quantity]
down (o) [money] kontant (o) [money]
down (a) [feelings] nedslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] modfälld (a) [feelings]
down (a) [feelings] slokörad (a) [feelings]
down (a) [feelings] ledsen (a) [feelings]
down (a) [feelings] förkrossad (a) [feelings]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för knock down SV Översättningar
bring down [action] reducera
fell [action] fäll (u)
conquer [action] övervinna
knock out [action] knocka
tackle [action] talja
hit [action] träff (u)
down [action] omkull
beat up [fell with a blow] puckla på
flatten [fell with a blow] plattar till
thrash [fell with a blow] tröska
trample [fell with a blow] trampa ner
run over [fell with a blow] köra över
raze [demolish] (formal jämna med marken
smash [demolish] krock (u)
destroy [demolish] spöa
devastate [demolish] ödelägga
ravage [demolish] härja
tear down [dismantle] riva ned
strike [dismantle] träffa
dismount [dismantle] sitta av