Söktermen kollaps har 5 resultat
SV Svenska EN Engelska
kollaps (n) [psykiatri] (u) breakdown (n) [psykiatri]
kollaps (n) [psykiatri] (u) mental breakdown (n) [psykiatri]
kollaps (n) [psykiatri] (u) crackup (n) [psykiatri]
kollaps (v n) [act of collapsing] (u) collapse (v n) [act of collapsing]
SV Synonymer för kollaps EN Översättningar
fall [fördärv] n fall
förstörelse [fördärv] (u destruction
nederlag [fördärv] n defeat
sammanbrott [fördärv] n collapse
tillintetgörelse [fördärv] (u annihilation
ödeläggelse [fördärv] (u destruction
ruin [fördärv] (u ruin
förintelse [fördärv] (u destruction
fördömelse [fördärv] (u condemnation
yttersta domen [fördärv] (invariable Last Judgement
undergång [fördärv] (u doom
motgång [besegrande] (u adversity
misslyckande [besegrande] n shortcoming
debacle [besegrande] (u debacle
fiasko [besegrande] n flop
förlust [besegrande] (u defeat
chock [nervkris] n bughouse chess
nervsammanbrott [nervkris] n nervous breakdown
vanmakt [medvetslöshet] powerlessness
koma [medvetslöshet] (u/n coma
EN Engelska SV Svenska
Kollaps Gravitationskollaps