Söktermen komma från har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
komma från (o) [ursprung] from (o) [ursprung]
komma från (v) [emanera från] emanate from (v) [emanera från] (formal)
komma från (v) [emanera från] issue from (v) [emanera från]
komma från (v) [ursprung] proceed from (v) [ursprung]
komma från (v) [ursprung] originate in (v) [ursprung]
SV Svenska EN Engelska
komma från (v) [allmän] come from (v) [allmän]
komma från (v) [föremål] come from (v) [föremål]
komma från (v) [lingvistik] come from (v) [lingvistik]
komma från (v) [allmän] be from (v) [allmän]
komma från (v) [föremål] be from (v) [föremål]
komma från (v) [lingvistik] stem from (v) [lingvistik]
komma från (v) [lingvistik] derive (v) [lingvistik]
komma från (v) [lingvistik] be derived from (v) [lingvistik]
komma från (o) [ursprung] coming from (o) [ursprung]
komma från (o) [ursprung] originating from (o) [ursprung]

SV EN Översättningar för komma

komma (v) [destination] {n}
 • kommen
get (v) [destination]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
komma (v) [person] {n}
 • kommen
arrive (v) [person]
 • arrived
 • arrive
 • arrive
 • arrived
 • arrived
komma (v) [person] {n} turn up (v) [person]
komma (n) [skiljetecken] {n} comma (n) [skiljetecken]
komma {n}
 • kommen
come
 • come
 • come
 • come
 • came
 • came
komma (v) [allmän] {n}
 • kommen
come (v) [allmän]
 • come
 • come
 • come
 • came
 • came

SV EN Översättningar för från

från off
från (o) [ursprung] of (o) [ursprung]
från (o) [plats] from (o) [plats]
från (o) [tid] from (o) [tid]
från (o) [ursprung] from (o) [ursprung]
från (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] from (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
från (o) [ursprung] coming from (o) [ursprung]
från (o) [ursprung] originating from (o) [ursprung]
från from
SV Synonymer för komma från EN Översättningar
härröra [utgå från] emanate
emanera [utgå från] emanate
börja [utgå från] commence (formal)
härstamma från [utgå från] descend from
förutsätta [utgå från] assume
förvänta [utgå från] expect
antaga [utgå från] accept
utgå [utgå från] emanate
undkomma [undgå] escape
bli kvitt [undgå] get rid of
bli av med [undgå] get rid of
slippa [undgå] escape