Söktermen kommando har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
kommando (n v)[computing: directive to a computer program]{n} command (n v)[computing: directive to a computer program]
kommando (n)[databehandling]{n} command (n)[databehandling]
kommando (n)[militärisk]{n} commando (n)[militärisk]
kommando {n} commmand
SV Synonymer för kommandoEN Översättningar
befallning [uppmaning] (u behest
åläggande [uppmaning] n injunction
anmodan [uppmaning] n application
föreskrift [uppmaning] (u instruction
kallelse [uppmaning] (u calling
anmaning [uppmaning] demand
förband [militärstyrka] n bandage
avdelning [militärstyrka] (u compartment
manskap [militärstyrka] n troop
meniga [militärstyrka] (invariable rank and file
patrull [militärstyrka] (u squad
tropp [militärstyrka] squard
falang [militärstyrka] (u phalanx
grupp [militärstyrka] (u group
lag [militärstyrka] (u team
kår [militärstyrka] corps
trupp [militärstyrka] (u squad
egid [ledning] (u patronage
regering [ledning] (u government
överhöghet [ledning] (u primacy