Söktermen koncis har 10 resultat
SVSvenskaENEngelska
koncis(a)[kortfattad] condensed(a)[kortfattad]
koncis(a)[kortfattad] curt(a)[kortfattad]
koncis(a)[kortfattad] terse(a)[kortfattad]
koncis(a)[kortfattad] compact(a)[kortfattad](formal)
koncis(adj)[brief and to the point] succinct(adj)[brief and to the point]
SVSvenskaENEngelska
koncis(a)[idé] succinct(a)[idé]
koncis concise
koncis(adj)[brief and precise] concise(adj)[brief and precise]
koncis(a)[kortfattad] concise(a)[kortfattad]
koncis(a)[kortfattad] summarized(a)[kortfattad]
SVSynonymer för koncisENÖversättningar
klar[tydlig]limpid
otvetydig[tydlig]unambiguous
precis[tydlig]precisely
exakt[tydlig]exactly
distinkt[tydlig]plainly
redig[tydlig]clear
noggrann[tydlig]meticolous
specifik[tydlig]specific
verklig[tydlig]actual
positiv[tydlig]nbarrel organ
bestämd[tydlig]determined
märgfull[uttrycksfull]pithy
kärnfull[uttrycksfull]sententious(formal)
träffande[uttrycksfull]eloquent
slående[uttrycksfull]neloquent
utpräglad[uttrycksfull]distinctive
skarp[uttrycksfull]sharp
enkel[begriplig]easy
fattbar[begriplig]apprehensible
förståelig[begriplig]fathomable