Söktermen kontroll har 18 resultat
SV Svenska EN Engelska
kontroll (n) [tvång] (u) curb (n) [tvång]
kontroll (u) monitoring
kontroll (n) [faktum] (u) verification (n) [faktum]
kontroll (n) [bokföring] (u) checking (n) [bokföring]
kontroll (u) checking
SV Svenska EN Engelska
kontroll (n) [bokföring] (u) auditing (n) [bokföring]
kontroll (u) inspection
kontroll (n) [tvång] (u) restraint (n) [tvång]
kontroll (n) [herravälde] (u) domination (n) [herravälde]
kontroll (n) [medicin] (u) checkup (n) [medicin]
kontroll (n) [polis] (u) surveillance (n) [polis]
kontroll (n) [herravälde] (u) control (n) [herravälde]
kontroll (n) [allmän] (u) control (n) [allmän]
kontroll (u) control
kontroll (n) [undersökning] (u) check (n) [undersökning]
kontroll (n) [tvång] (u) check (n) [tvång]
kontroll (n) [medicin] (u) examination (n) [medicin]
kontroll (n) [medicin] (u) medical examination (n) [medicin]
SV Synonymer för kontroll EN Översättningar
uppsikt [övervakning] (u supervision
överinseende [övervakning] n superintendence
inspektion [övervakning] (u inspection
besiktning [övervakning] inspection
tillsyn [övervakning] (u supervison
studium [granskning] n studies
studie [granskning] (u study
prov [granskning] n test
prövning [granskning] (u examination
översyn [granskning] overhaul
visitation [granskning] inspecting
analys [granskning] (u analasis
undersökning [granskning] (u survey
självkontroll [självbehärskning] (u self-control
fattning [självbehärskning] (u composure
balans [självbehärskning] (u breakeven
självdisciplin [självbehärskning] (u temperance (formal)
disciplin [självbehärskning] (u discipline
sans [självbehärskning] (u senses
besinning [självbehärskning] (u temper