Söktermen konversation har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
konversation (n) [prata] (u) dialogue (n) [prata]
konversation (n) [samtal] (u) dialogue (n) [samtal]
konversation (u) conversation
konversation (n) [prata] (u) conversation (n) [prata]
konversation (n) [samtal] (u) conversation (n) [samtal]
SV Svenska EN Engelska
konversation (n v) [talking] (u) conversation (n v) [talking]
konversation (n v) [conversation] (u) talk (n v) [conversation]
konversation (n) [samtal] (u) talk (n) [samtal]
konversation (n) [samtal] (u) discourse (n) [samtal] (formal)
konversation (n) [samtal] (u) talking (n) [samtal]
SV Synonymer för konversation EN Översättningar
samspråk [samtal] n confab (informal)
resonerande [samtal] n reasoning
diskussion [samtal] (u discussion
debatt [samtal] (u debate
resonemang [samtal] n reasoning
småprat [samspråk] n small talk
dialog [samspråk] (u dialogue
överläggning [samspråk] (u deliberation
tätatät [samspråk] (u tête-à-tête
kallprat [samspråk] small talk
dispyt [samspråk] (u dispute
kollokvium [samspråk] colloquium
samtal [samspråk] n conversation