Söktermen krönika har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
krönika (n) [händelse] (u) review (n) [händelse]
krönika (u) chronicle
krönika (n v) [a written account] (u) chronicle (n v) [a written account]
krönika (n) [historia] (u) chronicle (n) [historia]
krönika (n) [historia] (u) history (n) [historia]
SV Synonymer för krönika EN Översättningar
dagbok [levnadsminnen] (u diary
självbiografi [levnadsminnen] (u autobiography
autobiografi [levnadsminnen] (u autobiography
memoarer [levnadsminnen] (up memoirs
beskrivning [redovisning] (u description
rapport [redovisning] (u report
berättelse [redovisning] (u tale
framställning [redovisning] (u exposé
skildring [redovisning] (u description
översikt [redovisning] (u site map (n)
tablå [redovisning] (u tableau
sammanfattning [redovisning] (u summary
utlåtande [redovisning] stance
referat [redovisning] n commentary
protokoll [redovisning] n minutes
redogörelse [redovisning] (u exposition
återblick [översikt] (u retrospect
revy [översikt] (u review
kalender [årsbok] (u calendar
årsberättelse [årsbok] annals