Söktermen kraftfull har 18 resultat
SV Svenska EN Engelska
kraftfull powerful
kraftfull (a) [person] vigorous (a) [person]
kraftfull (a) [känslomässigt beteende] powerful (a) [känslomässigt beteende]
kraftfull (a) [känslomässigt beteende] lusty (a) [känslomässigt beteende]
kraftfull (a) [kritik] hard-hitting (a) [kritik]
SV Svenska EN Engelska
kraftfull (a) [kritik] forceful (a) [kritik]
kraftfull (a) [tal] vigorous (a) [tal]
kraftfull (a) [person] energetic (a) [person]
kraftfull (a) [person] dynamic (a) [person]
kraftfull [physically strong and active] vigorous [physically strong and active]
kraftfull (a) [allmän] red-blooded (a) [allmän]
kraftfull (a) [person] forceful (a) [person]
kraftfull strong
kraftfull trenchant
kraftfull [bold and spirited; cheeky] sassy [bold and spirited; cheeky]
kraftfull [lively, vigorous, animated or courageous] spirited [lively, vigorous, animated or courageous]
kraftfull [capable of producing great physical force] strong [capable of producing great physical force]
kraftfull (a) [person] active (a) [person]
SV Synonymer för kraftfull EN Översättningar
kraftig [stark] (a) vigorous
frisk [stark] (a) spanking
energisk [stark] (a) energetic
dynamisk [stark] (a) energetic
muskulös [stark] (a) strong
vital [stark] (a) vital
mäktig [auktoritativ] (a) mighty (literature)
myndig [auktoritativ] (a) authoritative
tvingande [auktoritativ] (a) coercive
karlaktig [manlig] mannish
viril [manlig] (a) red-blooded
maskulin [manlig] (a) masculine
slående [talande] (a) {n} percussive
grov [tjock] (a) rough
träffande [talande] (a) telling
vältalig [talande] (a) eloquent
markant [talande] (a) striking
åskådlig [talande] graphic
målande [talande] (a) colorful
levande [talande] (a) alive