Söktermen krav har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
krav (n) [allmän] {n} claim (n) [allmän]
krav (n) [fordran] {n} claim (n) [fordran]
krav (n) [företag] {n} claim (n) [företag]
krav {n} demand
krav (n) [fordran] {n} demand (n) [fordran]
SV Svenska EN Engelska
krav (n) [behov] {n} need (n) [behov]
krav (n) [behov] {n} requirement (n) [behov]
krav (n) [villkor] {n} requirement (n) [villkor]
krav (n) [allmän] {n} pretension (n) [allmän]
krav {n} exigency
krav {n} claim
krav {n} requirements
krav {n} requirement
SV Synonymer för krav EN Översättningar
nödvändighet [nödtvång] (u necessity
tvång [nödtvång] n coercion
petition [anhållan] (u petition
bön [anhållan] (u request
ansökan [anhållan] n application for
hemställan [anhållan] (invariable motion
anspråk [anhållan] n claima
önskemål [anhållan] n desideratum
önskan [anhållan] n wish
begäran [anhållan] n request
brist på [saknad av] in short supply
användning [saknad av] (u use
begär [saknad av] n craving
nödtvång [saknad av] constaint
behov [saknad av] n necessity
anmaning [uppmaning] demand
förmaning [uppmaning] (u admonition (formal)
bud [uppmaning] n commandment
order [uppmaning] (up behest
maning [uppmaning] (u exhortation