Söktermen kreativ har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
kreativ (a)[ritning] original (a)[ritning]
kreativ (a)[person] inventive (a)[person]
kreativ creative
kreativ (a)[person] creative (a)[person]
kreativ (a)[ritning] creative (a)[ritning]
SV Svenska EN Engelska
kreativ (a)[person] imaginative (a)[person]
SV Synonymer för kreativEN Översättningar
framsynt [epokgörande] forethoughtful (adj)
banbrytande [epokgörande] very important
estetisk [artistisk] aesthetic
konstnärlig [artistisk] artistic
formande [skapande] n forming
livgivande [skapande] life-giving
inspirerad [skapande] inspired
produktiv [skapande] productive
konstruktiv [skapande] constructive