Söktermen kritisk har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
kritisk (a) [situation] acute (a) [situation]
kritisk (a) [avgörande] decisive (a) [avgörande]
kritisk (a) [situation] precarious (a) [situation]
kritisk (a) [avgörande] definitive (a) [avgörande]
kritisk critical
SV Svenska EN Engelska
kritisk (a) [avgörande] critical (a) [avgörande]
kritisk (a) [dom] critical (a) [dom]
kritisk (a) [fara] critical (a) [fara]
kritisk (a) [situation] critical (a) [situation]
kritisk (a) [avgörande] crucial (a) [avgörande]
kritisk (a) [fara] dangerous (a) [fara]
kritisk (a) [situation] dangerous (a) [situation]
kritisk (a) [situation] risky (a) [situation]
kritisk (a) [situation] perilous (a) [situation]
kritisk crucial
SV Synonymer för kritisk EN Översättningar
viktig [väsentlig] essential
definitiv [väsentlig] definite
utslagsgivande [väsentlig] decisive
avgörande [väsentlig] n decisive
riskabel [ödesdiger] risky
dödlig [ödesdiger] fatal
livsfarlig [ödesdiger] vital
utsiktslös [föga lovande] bleak
hopplös [föga lovande] hopeless
mörk [föga lovande] darksome
likgiltig [ointresserad] insouciant
avvisande [ointresserad] n refusal
förnekande [ointresserad] n denying
omedgörlig [ointresserad] intransigent (formal)
destruktiv [ointresserad] ruinous
negativ [ointresserad] n negative
noggrann [granntyckt] meticolous
rigorös [granntyckt] inflexible
minutiös [granntyckt] meticolous
pedantisk [granntyckt] finical