Söktermen kungörelse har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
kungörelse (u) notice
kungörelse (u) notification (formal)
kungörelse (n) [rättsvetenskap] (u) notification (n) [rättsvetenskap] (formal)
kungörelse (n) [förklaring] (u) declaration (n) [förklaring]
kungörelse (n) [förklaring] (u) announcement (n) [förklaring]
SV Svenska EN Engelska
kungörelse (n) [förklaring] (u) annunciation (n) [förklaring]
kungörelse (n) [a proclamation of law] (u) edict (n) [a proclamation of law]
SV Synonymer för kungörelse EN Översättningar
förordning [påbud] (u ordinance (formal)
föreskrift [påbud] (u instruction
bestämmelse [påbud] (u regulation
paragraf [påbud] paragraph
lag [påbud] (u team
meddelande [information] n errand
upplysning [information] (u enlightenment
uppgift [information] (u exercise
besked [information] answer
rapport [information] (u report
kommuniké [information] (u communiqué
nyhet [information] (u news
tillkännagivande [information] n announcement
tidender [information] (up tiding
bud [information] n commandment
depesch [information] (u dispatch
notis [information] news-item
delgivning [information] notification (formal)
underrättelse [information] (u notification (formal)
bestämmande [avgörande] decisive