Söktermen läge har 17 resultat
SVSvenskaENEngelska
läge(n)[politik]{n} picture(n)[politik]
läge(n)[allmän]{n} position(n)[allmän]
läge(n)[position]{n} position(n)[position]
läge(n)[byggnad]{n} aspect(n)[byggnad]
läge{n} mode
SVSvenskaENEngelska
läge(n)[byggnad]{n} exposure(n)[byggnad]
läge(n)[bio]{n} site(n)[bio]
läge(n)[allmän]{n} case(n)[allmän]
läge(n)[allmän]{n} location(n)[allmän]
läge(n)[bio]{n} location(n)[bio]
läge(n)[allmän]{n} situation(n)[allmän]
läge(n)[location]{n} situation(n)[location]
läge(n)[politik]{n} situation(n)[politik]
läge(n)[position]{n} situation(n)[position]
läge{n} situation
läge{n} locality
läge{n} position
SVSynonymer för lägeENÖversättningar
position[ställning](uposição{f}
riktning[ställning](udireção{f}
placering[plats](ulocal{m}
fläck[plats](upinta{f}
nivå[plats](uescalão{m}
ställe[plats]nposição{f}
förhållande[situation]naventura amorosa{f}
omständighet[situation](ucircunstância{f}
status[situation](uestatuto{m}
skick[situation]nposicionamento{m}
villkor[tillstånd]ncondição{f}
plan[höjd](uplanos(mp)
yta[höjd](uacabamento{m}
situation[omständigheter](usituação{f}
omsvep[omständigheter]circunlóquio{m}
krus[omständigheter]njarro{m}
plats[position](upraça{f}
knipa[trångmål](uapuro{m}
tillstånd[trångmål]nautorizações
tid[tider](utempo{m}