Söktermen läge har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
läge (n) [politik] {n} picture (n) [politik]
läge (n) [allmän] {n} position (n) [allmän]
läge (n) [position] {n} position (n) [position]
läge (n) [byggnad] {n} aspect (n) [byggnad]
läge {n} mode
SV Svenska EN Engelska
läge (n) [byggnad] {n} exposure (n) [byggnad]
läge (n) [bio] {n} site (n) [bio]
läge (n) [allmän] {n} case (n) [allmän]
läge (n) [allmän] {n} location (n) [allmän]
läge (n) [bio] {n} location (n) [bio]
läge (n) [allmän] {n} situation (n) [allmän]
läge (n) [location] {n} situation (n) [location]
läge (n) [politik] {n} situation (n) [politik]
läge (n) [position] {n} situation (n) [position]
läge {n} situation
läge {n} locality
läge {n} position
SV Synonymer för läge EN Översättningar
position [ställning] (u situation
pose [ställning] (u pose
inställning [ställning] (u attitude
riktning [ställning] (u tenor (formal)
placering [plats] (u placement
fläck [plats] (u blemish
nivå [plats] (u level
ställe [plats] n place
belägenhet [situation] (u plight
förhållande [situation] n ratio
omständighet [situation] (u circumstance
status [situation] (u status
skick [situation] n state
konjunktur [situation] (u business cycle
villkor [tillstånd] n condition
lott [tillstånd] (u lot
plan [höjd] (u blue-print
yta [höjd] (u area
situation [omständigheter] (u situation
betingelser [omständigheter] (up stipulations