Söktermen lägga har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
lägga (v) [position] lay down (v) [position]
lägga (v) [föremål] place (v) [föremål]
lägga put
lägga (v) [föremål] put (v) [föremål]
lägga (v) [föremål] set (v) [föremål]
SV Svenska EN Engelska
lägga (v) [hår] set (v) [hår]
lägga (v) [föremål] lay (v) [föremål]
lägga (v) [golv] lay (v) [golv]
lägga (v) [position] lay (v) [position]
lägga (v) [ägg] lay (v) [ägg]
lägga (v) [slarvig] shove (v) [slarvig]
lägga lay
SV Synonymer för lägga EN Översättningar
kasta [tömma] slough
tippa [tömma] topple
stoppa om [bädda ner] tuck in
bädda [bädda ner] make the bed
ställa [sätta] set
vända [placera i horisontalläge] turn
anbringa [placera i horisontalläge] place
ordna [hopfoga] put in order
bygga [hopfoga] build
falla [lägga sig] falling
hamna [lägga sig] settle down
gå till sängs [lägga sig] go to bed
koja [lägga sig] cabin
slå sig till ro [lägga sig] settle down
vila [lägga sig] abeyance
avta [lägga sig] subside
försvagas [lägga sig] weaken
lugna sig [lägga sig] subside
sjunka [lägga sig] sink
minska [lägga sig] dwindle