Söktermen lämna har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
lämna (v) [budskap] leave (v) [budskap]
lämna (v) [föremål] leave (v) [föremål]
lämna (v) [förhållande] leave (v) [förhållande]
lämna (v) [post] leave (v) [post]
lämna (v) [stycke] leave (v) [stycke]
lämna (v) [post] drop off (v) [post]
lämna (n v) [to abandon] ditch (n v) [to abandon] (informal)
lämna abandon
lämna give up
lämna (v) [stycke] leave over (v) [stycke]
lämna (v) [hjälpa] render (v) [hjälpa] (formal)
lämna leaving
lämna vacate (formal)
SV Synonymer för lämna EN Översättningar
ge [bidra med] give
lägga till [bidra med] append (formal)
subskribera [bidra med] subscribe for
avträda [lämna sin befattning] give up
avgå [lämna sin befattning] resign
överlämna [överantvarda] deliver
avleverera [överantvarda] deliver up
avstå från [träda tillbaka] forgo
uppge [träda tillbaka] give up
överge [gå ifrån] give up
förlöpa [gå ifrån] elapse
avresa [gå ifrån] depart
hoppa av [gå ifrån] defect
låta ligga [låta vara] leave
efterlämna [låta vara] bequeath (formal)
skänka [överräcka] gift
anförtro [överlåta] confide
avkasta [avge] yield
bevara [deponera] conserve
spara [deponera] store