Söktermen lämna hotell har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
lämna hotell (v) [hotell] check out (v) [hotell]

SV EN Översättningar för lämna

lämna (v) [budskap] leave (v) [budskap]
lämna (v) [föremål] leave (v) [föremål]
lämna (v) [förhållande] leave (v) [förhållande]
lämna (v) [post] leave (v) [post]
lämna (v) [stycke] leave (v) [stycke]
lämna (v) [post] drop off (v) [post]
lämna (n v) [to abandon] ditch (n v) [to abandon] (informal)
lämna abandon
lämna give up
lämna (v) [stycke] leave over (v) [stycke]

SV EN Översättningar för hotell

hotell {n} hotel
hotell (n) [logi] {n} hotel (n) [logi]