Söktermen lärdom har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
lärdom (n) [varning] (u) lesson (n) [varning]
lärdom (u) erudition (literature)
lärdom (n) [kunskap] (u) erudition (n) [kunskap] (literature)
lärdom (u) learning
lärdom (u) scholarship
SV Synonymer för lärdom EN Översättningar
kunnighet [insikter] capability
vetande [insikter] knowledge
bildning [insikter] (u formation
färdighet [insikter] (u faculty
kunskap [insikter] (u knowledge
vetenskap [system] (u science
disciplin [system] (u discipline
teori [system] (u theory
lära [system] doctrine
rön [lärospån] discovery
insikter [vetande] insights
läxa [varning] (u homework
förmaning [varning] (u admonition (formal)
tankeställare [varning] (u eye-opener
varning [tillrättavisning] (u warning
lektion [tillrättavisning] lesson
åthutning [tillrättavisning] reprimand
moral [sensmoral] (u morals
tillämpning [moralitet] (u application
andemening [moralitet] spirit