Söktermen lättnad har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
lättnad (u) alleviation
lättnad (n) [värk] (u) alleviation (n) [värk]
lättnad (n) [värk] (u) assuagement (n) [värk] (formal)
lättnad (n) [känslor] (u) relief (n) [känslor]
lättnad (n) [värk] (u) relief (n) [värk]
SV Svenska EN Engelska
lättnad (u) relief
SV Synonymer för lättnad EN Översättningar
lindring [hjälp] (u solace (literature)
vederkvickelse [hjälp] (u refreshment
balsam [hjälp] (u balm
stöd [hjälp] n grace
uppmuntran [hjälp] (invariable encouragement
tröst [hjälp] (u comfort
befrielse [vederkvickelse] (u liberation (formal)
mildring [avspänning] (u relief
minskning [viktnedgång] (u decrease
uppfriskning [hugsvalelse] (u refreshment
förbättring [ljusglimt] (u amelioration (formal)
framsteg [reform] n advances
utveckling [reform] (u growth
höjning [reform] (u augmentation
stegring [reform] (u increase
innovation [reform] innovation