Söktermen låta ligga har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
låta ligga (v) [föremål] leave (v) [föremål]
låta ligga (v) [tid] leave (v) [tid]

SV EN Översättningar för låta

låta (v) [utseende]
 • låten
read (v) [utseende]
 • read
 • read
 • read
 • read
 • read
låta (v) [To allow]
 • låten
suffer (v) [To allow]
 • suffered
 • suffer
 • suffer
 • suffered
 • suffered
låta (v) [utseende]
 • låten
sound (v) [utseende]
 • sounded
 • sound
 • sound
 • sounded
 • sounded
låta (v) [tillåtelse]
 • låten
allow (v) [tillåtelse]
 • allowed
 • allow
 • allow
 • allowed
 • allowed
låta
 • låten
permit
 • permitted
 • permit
 • permit
 • permitted
 • permitted
låta (v) [tillåtelse]
 • låten
permit (v) [tillåtelse]
 • permitted
 • permit
 • permit
 • permitted
 • permitted
låta
 • låten
let
 • let
 • let
 • let
 • let
 • let
låta (v) [tillåtelse]
 • låten
let (v) [tillåtelse]
 • let
 • let
 • let
 • let
 • let
låta (v) [tillåtelse] grant permission to (v) [tillåtelse]
låta
 • låten
sound
 • sounded
 • sound
 • sound
 • sounded
 • sounded

SV EN Översättningar för ligga

ligga (v) [läge]
 • legad
lie (v) [läge]
 • lain
 • lie
 • lie
 • lay
 • lay
ligga (v) [position]
 • legad
lie (v) [position]
 • lain
 • lie
 • lie
 • lay
 • lay
ligga (v) [läge] be located (v) [läge]
ligga be situated
ligga (v) [läge] be situated (v) [läge]
ligga
 • legad
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ligga
 • legad
lie
 • lain
 • lie
 • lie
 • lay
 • lay
SV Synonymer för låta ligga EN Översättningar
förvara [lägga på lager] store
lägga upp [lägga på lager] stock up
magasinera [lägga på lager] store up
ackumulera [lägga på lager] accumulate
hamstra [lägga på lager] stock up
lagra [lägga på lager] store
efterlämna [låta vara] bequeath (formal)
lämna [låta vara] ditch (informal)
bevara [förvara] conserve
sätta av [förvara] start out
sätta in [förvara] put in
hålla på [förvara] root for
reservera [förvara] earmark
gömma [förvara] bury
lägga undan [förvara] set by
lägga åt sidan [förvara] set apart
spara [förvara] store