Söktermen löfte har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
löfte {n} promise
löfte (n) [förpliktelse] {n} promise (n) [förpliktelse]
löfte (n) [förpliktelse] {n} vow (n) [förpliktelse]
löfte (n) [förpliktelse] {n} oath (n) [förpliktelse]
löfte (n) [förpliktelse] {n} solemn promise (n) [förpliktelse]
SV Svenska EN Engelska
löfte {n} pledge
SV Synonymer för löfte EN Översättningar
medgivande [samtycke] n acquiescence
tillåtelse [samtycke] (u sanction
lov [samtycke] n leave
bifall [samtycke] n assent (formal)
godkännande [samtycke] n validation
bemyndigande [samtycke] n assent (formal)
rätt [samtycke] correctly
rättighet [samtycke] (u privilege
frihet [samtycke] (u freedom
dispens [samtycke] exemption
koncession [samtycke] (u concession
licens [samtycke] (u licence
fullmakt [samtycke] (u power of attorney
tillstånd [samtycke] n state
försäkran [loven] (u (invariable) assurance
hedersord [loven] n parole
ord [loven] n word
förbindelse [loven] (u alliance
förpliktelse [loven] (u obligation
ed [loven] (u oath